Kontaktpersoner

DO / Medlemsansvarig
Christer Bolestedt

   Falun
Telefon: 023-174 30
Mobil: 070-317 3537
E-post: chb@telia.com
Till kontaktformulär

Sekreterare
Håkan Sundell

   Falun
Mobil: 073-998 8558
E-post: hakan59@hotmail.se
Till kontaktformulär

Kassör
Per Edvardsson

   Idkerberget
Mobil: 070-272 50 91
E-post: per-edvardsson@telia.com
Till kontaktformulär

Ledamot
Claes Brandt

   Stora Skedvi
Mobil: 070-768 32 54
E-post: fambrandt@live.se
Till kontaktformulär

Webbansvarig
Vakant